Правила експлуатації мережі

При користуванні Послугою доступу до мережі Інтернет, що надається Провайдером Абонент приймає на себе зобов’язання неухильно дотримуватися всіх нижче перерахованих вимог, а також не порушувати викладені заборони:

1. Не використовувати для доступу в мережу Інтернет комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, яке не сертифіковане в Україні;

2. Не посилати по мережі Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить законодавству України;

3. Не використовувати Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, для пропаганди насильства, розпалювання расової чи національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей;

4. Не посилати, не публікувати, не передавати, чи не відтворювати і не поширювати будь-яким способом за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника таких прав;

5. Не використовувати наданий доступ до мережі Інтернет та інших мереж для поширення непотрібної одержувачу, без запиту інформації (створення або участі в мережевому шумі – “спам” (spam)). Зокрема, забороняються такі дії:

– Масове розсилання не погоджених попередньо з Провайдером електронних листів (mass mailing). Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу. Під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

– Непогоджене з Провайдером розсилання електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.

– Розміщення в будь-якій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин), інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.

– Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного, агітаційного характеру, або повідомлень, що містять вкладені файли, окрім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції попередньо.

– Розсилка інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання отримувати цю інформацію.

– Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

6. Абоненту забороняється так само:

– Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів і інших кодів авторизованого доступу).

– Фальсифікація своєї IP-адреси, адреси, використовуваних в інших мережевих протоколах, а також іншої службової інформації при передачі даних в Мережу.

– Використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність.

7. Забороняється здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь в мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонені:

– Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать Абоненту.

– Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, в тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп’ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать Абоненту, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами даного інформаційного ресурсу.

– Передача комп’ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів.

8. Абонент зобов’язаний вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яка перешкоджала б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання. Прикладами потенційно проблемної настройки мережевих ресурсів є:

– відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);

– загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);

– кошти, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з’єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);

– загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж;

– електронні списки розсилки з недостатньою авторизацією підписки або без можливості її скасування.

У разі порушення Абонентом, в тому числі і ненавмисно, будь-якого з положень цих Правил, Оператор має право припинити надання послуги доступу до мережі Інтернет без повернення внесеної Абонентом передоплати.